Wij verzorgen de boekhouding van eenmanszaken, vennootschappen en VZW’s, zowel extern bij de klant als intern bij ons op kantoor.  Dit omvat het volledige pakket: het inboeken van aan- en verkoopfacturen en rekeninguittreksels. Door het gebruik van een online boekhoudpakket zijn we niet plaatsgebonden en kan u er als klant eventueel ook voor kiezen om uw boekhouding geheel of gedeeltelijk zelf te verwerken.  

Aanleveren van aankoop- en verkoopfacturen en bankuittreksels

Op uw maat voorzien we een gepaste ontvangst van uw documenten voor verwerking :

  • Op papier : via een gestructureerde map waardoor het voor u en voor ons duidelijk is hoe de documenten worden aangeleverd
  • Digitaal : PDF, koppelen van facturatieprogramma met het online boekhoudpakket, codabestanden, ingescande aankoopfacturen, …

Opvolging van uw resultaten

In overleg met de klant worden de resultaten op regelmatige tijdstippen overlopen en de nodige vragen gesteld met betrekking tot zijn dossier. Er is regelmatig overleg ( mail, telefoon, afspraak ) zodat alles goed wordt opgevolgd en u steeds op de hoogte blijft van de resultaten van uw bedrijf.

Afsluiten van het boekjaar

Voor de eenmanszaken maken we jaarlijks een resultatenrekening met toelichting op. Voor de vennootschappen wordt de inventaris (balans, resultatenrekening en toelichting) opgesteld en indien van toepassing de jaarrekening. Wij maken deze documenten en wij begeleiden bij de opmaak van de jaarverslagen van het bestuursorgaan en de verslagen voor de algemene vergadering.